Skip to main content

Политика за личните данни

Това изявление за конфиденциалност е съставено от Интерданс ЕООД с цел демонстриране на нашата обвързаност с и всеотдайност към конфиденциалността. Ние уважаваме Вашата конфиденциалност, и разбираме безпокойствието, което Вие, нашите клиенти, можете да имате в начина по който Вашата информация е използвана. Ние ценим Вашето доверие и вярваме, че тези данни трябва да бъдат използвани само за целите на предоставяната от нас услуга, както и за повишаване на качеството ѝ. Долупосоченото изявление показва нашия начин на събиране на лични данни и информация и разпространяването им за този уебсайт www.dancestreet.eu

Магазин www.dancestreet.eu си запазва правото да променя и/или допълва това изявление без предварително уведомление.

Чрез посещаването, разглеждането, използването и/или извършването на покупка, Вие декларирате, че сте съгласни личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани за целите, описани в настоящето Изявление за конфиденциалност.

Какви лични данни събираме?

Оформяйки поръчката, ние изискваме някои лични данни, а именно Вашето име, адрес, телефонен номер, електронна поща и някои лични предпочитания. Магазин www.dancestreet.eu не събира данни за Вашите кредитни, дебитни карти и микросметки. Обработката на плащанията се извършва от съответните лицензирани оператори – БОРИКА и ПейПал и е защитена с всички съвременни средства.

Неразпространение на личните данни

Магазин www.dancestreet.eu по никакъв начин не продава или предоставя вашите лични данни на трети лица, освен на лица, пряко ангажирани в доставката на услугата (финансови институции, пощенски или куриерски служби). Тези лица са субекти на задължение за конфиденциалност и използват личните Ви данни само за целта на предоставяните от тях услуги. В някои случаи, по Ваше желание, Вашето име и адрес могат да бъдат предоставени на куриерска служба, за да бъде извършена доставката на заявените стоки. Ние предприемаме всички приемливи мерки за гарантиране сигурността на събраните от нас лични данни, като осигуряване на защитени канали за връзка, лични сесии и др. Магазин www.dancestreet.eu може да предостави достъп до личните Ви данни на компетентните органи с цел предотвратяване на измама или при извършване на криминални разследвания, в съответствие със законите на Р. България.

Използване на „бисквитки“ (cookies)

„Бисквитките“ са малки файлове, които се съхраняват на Вашия компютър. Те по никакъв начин не застрашават Вашата сигурност или целостта и сигурността на информацията, съхранявана в компютъра Ви. Магазин www.dancestreet.eu използва „бисквитки“ с цел гарантиране на сигурността на Вашите лични данни и предоставяне на качествена, комплексна услуга. С помощта на „бисквитки“ се проследява Вашата сесия, така че само Вие да имате достъп до личните Ви данни и информацията за Вашите покупки. „Бисквитките“ не съдържат и не събират лична информация. Ако забраните използването на „бисквитки“, няма да имате възможност да се възползвате от услугите, предоставяни от магазин www.dancestreet.eu

Събиране на анонимна, статистическа информация

С цел повишаване качеството на предоставяната услуга, магазин www.dancestreet.eu събира анонимна, статистическа информация. Тази информация по никакъв начин не разкрива Вашата самоличност. Събираната статистическа информация се отнася до домейн или IP адрес на сайта, от който сте дошли, вида на браузъра, който използвате, датата и часа на посещението, операционната система, страниците от нашия сайт, които посещавате, времето прекарано на нашия сайт и др. Тази информация ни позволява по-точно да отговорим на Вашите изисквания и да Ви предоставим по-удобна и лесна за използване услуга.

Проверка и промяна на личните данни

Вие можете да променяте или премахвате личните си данни през вашият профил, след въвеждане на потребителско име и парола.

Електронни съобщения

Магазин www.dancestreet.eu не разкрива съдържанието на електронните Ви съобщения пред трети лица. Изключение правят следните случаи:

  • съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предоставяне на заявената услуга (финансови институции, пощенски и куриерски служби);
  • съдържанието трябва да бъде разкрито поради влязла във сила присъда или отправено искане от компетентните органи, съгласно законите на Р. България;
  • съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предотвратяването на измама или престъпление;

Магазин www.dancestreet.eu изпраща на клиентите си няколко вида електронни съобщения. Такива съобщения са:

  • съобщение за потвърждение на направената поръчка;
  • за промяна на статуса на поръчката;
  • съдържащи документи, свързани със заплащането на поръчката и получаването на стоките;
  • предварително поискана от клиента информация за даден артикул;
  • за обратна връзка и впечатления от работата на магазина;
  • други съобщения, свързани с предоставяне на заявените от клиента услуги;

Моля, имайте предвид, че използвайки услугите на магазин www.dancestreet.eu Вие декларирате, че сте запознати с настоящето Изявление за конфиденциалност и Общите условия и ги приемате.

Shopping Cart