Skip to main content

Рекламации

Съобразно общите условия на Интерданс ЕООД, рекламации и връщане на стоката се извършва по следния начин:

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока съгласно чл.125 и чл.126 от ЗЗП когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 1. Оставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  2.Цената, която Потребителя следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка.
  3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (на посочения имейл: dancestreeteu@gmail.com), устно (на посочения телефон +359/884176822), или с помощта на формуляр за искане (можете да го видите по-долу),в срок не по-дълъг от 3 работни дни на адрес: ул. Гургулят 25, 1000 София, Република България, „Интерданс“ ЕООД. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • несъответствие с обявения модел, размер или цвят;
 1. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул със същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или с връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.
  5.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да върне получените артикули на посочения по-горе адрес. Връщането се допуска при следните условия:
 • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ”Интерданс” ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 3 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката,телефон за връзка,лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Интерданс“ ЕООД – фактура, касов бон;
 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на „Интерданс“ ЕООД адрес, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача;

„Интерданс“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Формуляр за изпращане на рекламации

Вашето име (задължително)

Вашият имейл (задължителен)

Вашият телефон (задължителен)

Компания

Адрес

Град

Област

Държава

Пощенски код

Прикачване на файл

Причина за рекламация

Състояние на стоката

Описание на стоката/проблема

Shopping Cart