Skip to main content

Условия за ползване

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Интерданс“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.dancestreet.eu.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. Дефиниции

„Ние“„Интерданс“„Компанията“ означава „Интерданс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Дианабад, ул. Г.М. Димитров №32 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201432641.

„ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите.
„ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни.
„ЗПУ“ – означава Закон за пощенските услуги.
„САЙТ“ – означава уебсайта намиращ се на адрес: www.dancestreet.eu
„ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуалният магазин намиращ се на адрес www.dancestreet.eu предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
„ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
„ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
„БАНКА“ – означава търговска банка или друга финансова институция.
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
„ПРОДАВАЧ“ – означава търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.dancestreet.eu. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„ПОРЪЧКА“ – означава направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) чрез електронния магазин. Поръчката получава статус „одобрена“, когато е окончателно потвърдена от Потребителя.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА“ – означава сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР“ – означава търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2. Условия за ползване на електронния магазин

2.1. Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.

Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил и съответно да ползва всички услуги на магазина.

2.2. Стоки

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.
В електронния магазин на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

Разглеждането на електронния магазин www.dancestreet.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.3. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Интерданс си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

3. Поръчки на стоки

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели общите условия. За да направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

  • валиден адрес на своя електронна поща;
  • вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
  • вярно попълнени данни за контакт – две имена и телефон;

На страницата вдясно стои бутон „Добави в количката”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална „пазарска кошница“ на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти, както и да премахва тези, които не желае.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Това все още не задължава Продавача да изпрати стоката на адреса за получаване.

В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Консултации по телефон могат да бъдат извършвани в работното време от 10:00 ч до 19:00 ч.

Всички поръчки се обработват на следващия работен ден.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможността да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта адрес: dancestreeteu@gmail.com

. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави:

  • двете си имена, с които е регистриран в сайта;
  • потребителското си име в сайта www.dancestreet.eu;
  • цената на поръчката;
  • номера на направената поръчка;

4. Условия за копиране на информация

Цялата информация, публикувана в сайта, е собственост на „Интерданс” ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули.

Забранява се копирането на текстове от сайта и поставянето им в други уебсайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „Интерданс” ЕООД или да се цитира източника, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за балетно облекло и обувки Интерданс”.

5. Отговорност

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне на Потребителя при упражняване на правата му.

„Интерданс” ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

„Интерданс” ЕООДсе ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „Интерданс” ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.

Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Интерданс преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

„Интерданс” ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

6. Брошури и известия

Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща брошури и/или известия от „Интерданс” ЕООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време като изпрати имейл с текст „Отказване от брошура“ на имейл dancestreeteu@gmail.com.

.

„Интерданс” ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

„Интерданс” ЕООД включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

7. Обратна връзка

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „Интерданс” ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

„Интерданс” ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

8. Други

Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Shopping Cart