Skip to main content

Vilkår for bruk

1. Definisjoner

www.dancestreet.eu er heretter kalt SELSKAPET.

Ved bruk av våre tjenester betraktes dette som godkjenning av SELSKAPETS vilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre betingelser eller deler av disse uten forvarsel. Endringer vil bli publisert på vår web side umiddelbart.

Dersom du ikke er enig i våre vilkår, vennligst ikke benytt våre tjenester.

2. Forbehold

 • www.dancestreet.eu er en kommersiell web side som selger varer på veiene av på veiene av SELSKAPET
 • SELSKAPET har rett til å endre priser uten forvarsel. Oppgitte på web siden er de til enhver tid gjeldene priser. Bekreftede og betale priser er ikke gjenstand for regulering.
 • Feil opplysninger mht informasjon i MIN KONTO er ikke SELSKAPET ansvar og SELSKAPET kan derfor ikke lastes ved ikke å etterkomme bestilling og/eller annen informasjon.
 • Dersom SELSKAPET ikke har bestilte vare på lager innen en arbeidsdag plikter SELSKAPET å gi beskjed til kunden senest neste arbeidsdag.
 • SELSKAPET kan ikke garantere at alle varer, presentert på SELSKAPETS web side, til en hver tid er på lager. Dog vil kunden umiddelbart få beskjed om dette, senest påfølgende arbeidsdag.
 • SELSKAPET er ikke ansvarlig for feil produkt informasjon gitt av produsent.

3. Rettigheter og plikter

 • SELSKAPET skal til enhver tid informere om status for bestilling. SELSKAPET forbeholder seg retten til å kansellere mottatt bestilling. Dette skal skje innen 4 arbeidsdager etter mottatt bestilling.
 • SELSKAPET forplikter seg til å levere mottatt bestilling fullt ut dersom ordre er bekreftet av
 • SELSKAPET og når SELSKAPET har mottatt full betaling for denne.
 • SELSKAPET forplikter seg til å levere ubeskadigede varer levert direkte fra produsent.
 • SELSKAPET forplikter seg til å pakke forsendelsen forsvarlig slik at varer ankommer mottaker i ubeskadiget stand.

4. Force majeure

SELSKAPET kan ikke lastes for hendelser som inkluderes under betegnelsen Force Majeure, og andre forhold utenfor SELSKAPETS kontroll.

SELSKAPET er registrert i Bulgaria og underlagt Bulgarsk lovgiving.

Shopping Cart